Tillståndsövervakning

Säkerställ driftsäkerhet med verktygen för permanent nätverksövervakning från Indu-Sol

Stabil och pålitlig drift är högsta prioritet för industriella anläggningar. Trots att det kan verka enkelt, blir det en utmaning för operatörer och underhållspersonal. De flesta fel kan upptäckas tidigt med rätt verktyg och kunskap, förutsatt att ett permanent diagnos- eller övervakningssystem (permanent network monitoring, PNM) är installerat i anläggningsnätverket. Tillståndskontroll, även kallat ”Condition Monitoring”, innebär insamling av all nätverkstrafik för analys, felsökning och aviseringar vid överskridna tröskelvärden.

Indu-Sol har utvecklat följande Condition Monitoring-verktyg:

Flexibel tillståndsövervakning för industriella nätverk

Övervakningslösningar börjar med en enskild analysdatainsamlare, som PROFINET-INspektor® NT eller PROmesh-switch med inbyggd diagnos. Fler datainsamlare kan läggas till beroende på systemtyp, nätverksstruktur och krav. Dessa enheter har ofta webbaserade övervakningsappar för oberoende drift och manuell utvärdering av lagrade långtidsdata.

Implementera en permanent nätverksövervakningslösning som kan utökas eller anpassas baserat på förändrade krav över tid. Välj en lösning med olika funktionalitets- och kostnadsnivåer för att passa din budget och få tillgång till viktigaste övervakningsfunktionerna. En lösning med intuitivt gränssnitt gör det enkelt att konfigurera och hantera övervakningen utifrån dina specifika behov.

För komplexa eller flera system kan operatörer centralisera och delvis automatisera professionell tillståndsövervakning via PROmanage NT nätverksövervakningsprogramvara. Få automatiska aviseringar om kritiska händelser, utvärdering, noggrann analys och långtidslagring av statusdata för fältbussar och industriella Ethernet-nätverk.

7 fördelar med permanent nätverksövervakning:

  1. Prediktivt, villkorsstyrt underhåll istället för schemalagt
  2. Korrekt bedömning av felreserver för att undvika kritiska situationer
  3. Säkerställa nätverksstabilitet genom kontinuerlig övervakning
  4. Alla tillståndsvärden samlade på en plats
  5. Sömlös tillståndsdata för fullständig historik
  6. Avlastning genom larmfunktioner vid åtgärdsbehov
  7. Spara tid och pengar med möjlighet till fjärrdiagnos
Varukorg
Rulla till toppen