Vi kan Automation!

Över 20 års erfarenhet.

Känner ni att tiden inte räcker till?

Genom att bygga en modern företags anpassad automationsstandard, kan utvecklingstiden många gånger halveras.

Är ni beroende av ett fåtal medarbetare?

I många fall är det bra ett fåtal personer i förteget som behärskar automationssystemet.

Svårt att anlita konsulter?

Känner ni att det är svårt att ta in extern hjälp.
På grund av att det tar för lång tid att lära upp dem.

Vi kan hjälpa er.

Vi har en standardiserad modell vi jobbar efter.
Vi har hjälpt andra företag att ta fram standarder.

Kontakta oss så förklarar vi hur.

Läs också mer här på hemsidan.
Om våra tjänster och hur vi jobbar.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är ett kunskaps företag med lång erfarenhet av Industriell Automation. Vi vet att många kan programmera Automationssystem men få kan göra det på ett standardiserat sätt så att alla kan förstå funktionen. Detta är vår styrka. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med att standardisera och förenkla ert dagliga arbete.

Känner ni igen er?

Full orderbok, för få medarbetare som kan göra jobben, bara ett fåtal anställda som behärskar automationssystemen. Anställda som inte sällan är på randen till vad de orkar med. Alla jobbar övertid. Hur skall man lösa denna nedåtgående spiral? Hur skall vi hinna anpassa oss till den nya världen?
Lösningen är att skapa en modern och företagsanpassad Automationsstandard. Ett dokumenterat sätt att hantera automationen i företaget. Med väl fungerande standard sparar man tid och kan på ett enklare sätt anlita externa resurser när det behövs.

%

Arbetsbelastning före

Vill ni minska arbetet per order?

Med moderna lösningar och tankesätt, kan man bygga ett mer modulärt system, som genom att återanvända komponenter och lösningar blir enormt tidseffektivt.
Genom att satsa på en modern automations standard kan kostnaderna minskas rejält. Detta i allt från försäljning, projektering till idrifttagning och framtida underhåll och ombyggnad.
Skillnaden kommer att märkas snabbt och ni kommer få mer tid över till annat. Hör av er – Vi kan hjälpa er att komma igång.

%

Arbetsbelastning efter

Vi har en utarbetad modell för att införa en företagsanpassad automationsstandard.

Andra Lindh Automation projekt.

swiaf.se

SWIAF – står för SWeden Industrial Automation Forum. Detta är ett nytt modernt forum för alla som jobbar med, eller är intresserade av Industriell automation. Vi på Lindh Automation hoppas att detta forum kommer att vara till hjälp för oss alla.

Lindh Automation Group

Idén med Lindh Automation Group är att sammanlänka mindre Automations företag och på detta sätt skapa konkurrens fördelar. Detta är ett projekt som ännu inte är igång men något som vi kommer att jobba med under 2018. Vi behöver ditt stöd i detta arbete.

Vill du veta mer?

Behöver du konsulthjälp? vill du bli sammarbetspartner?  söker du nya utmaningar?  Vi kan hjälpa dig.

Lindh Automation

Din Automations konsult och partner.
Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

© 2018  Mattias Lindh Automation AB.

FÖLJ OSS