Diagnosverktyg

Vår produktportfölj täcker hela sortimentet av diagnostiska enheter och lösningar för att bestämma fysiska och logiska kvalitetsparametrar för industriella nätverk. Detta inkluderar kontroller av nätverksinfrastrukturen (linje- och kabeltester) samt analys av telegramtrafik och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). För att ge bästa möjliga stöd till dem som ansvarar för underhållet erbjuder vi diagnostiska lösningar för olika kommunikationsprotokoll för industrianläggningar.

Indu-Sol diagnostiska enheter för industriella nätverk och fältbusssystem (utdrag):

  • Diagnostiska lösningar för underhållschefer av industrianläggningar
  • Diagnos- och mätutrustning för linjetestning och certifiering.
  • Mätanordningar för fysisk och logisk kvalitetsbestämning
  • Enheter för topologibestämning (t.ex. i PROFINET, Industrial Ethernet)
  • Strömmätklämmor för kontroll och optimering av potentialutjämning.

Våra experter hjälper dig gärna i valet och kombinationen av lämpliga produkter enligt dina system och krav. Hör bara av dig till oss.

Underhåll istället för reparation

Alla anläggningar åldras med tiden. Kommunikationsnätverken påverkas också av detta åldrande. Det börjar ofta med obemärkta, sporadiska avvikelser, oavsett om det beror på slitage från användning eller yttre påverkan från produktionsmiljön. Eftersom dessa avvikelser ofta förblir oupptäckta, kan potentialen för fel öka och hota anläggningens drift. Men det behöver inte gå så långt!

Genom regelbunden eller permanent övervakning av kommunikationskvaliteten i anläggningsnätverket kan nästan alla fel undvikas. Detta förebyggande underhåll (prediktivt underhåll) kan utföras av utbildad underhållspersonal eller externa specialister som våra servicetekniker. Vid valet är det viktigt att väga de respektive kostnaderna.

  • Nätverk underhålls av välutbildad egen personal med nödvändig utrustning. Övervaka, styra och underhåll dina anläggningsnätverk helt självständigt. Professionell utbildning och lämplig mätutrustning krävs.
  • Nätverk underhålls av extern tjänsteleverantör. Anlita en extern specialist för regelbunden inspektion och underhåll av anläggningsnätverken. Tjänsternas omfattning varierar.
  • Kombinerat underhåll med egen personal och externt stöd. Avlasta det egna underhållet: En extern partner stödjer med tidsbesparande felsökning eller underhållsåtgärder baserat på underhållsdata, t.ex. från permanent nätverksövervakning.

För maximal tillgänglighet rekommenderar vi regelbunden testning av kommunikationskvaliteten från driftsättning. Dessa tester kan utföras av den egna personalen efter lämplig utbildning och med rätt mätutrustning.

Varukorg
Rulla till toppen