EMV-INspektor-V2

Artikelnummer: 122010001
  • Mätning av läckage, skärmning och störnings strömmar
  • Parallellt inspektioner av flera mätpunkter
  • Permanent analys och övervakning av anordningens skick
  • Comparison of measurement data from multiple measuring points
  • Sätt upp gränsvärden och villkor för larm och varningar
  • Visuell illustration av mätdata via webb-gränssnitt
  • Export av mätdata till ett USB-minne eller via LAN-gränssnitt
  • Konfiguration av enheten via webb-gränssnitt

Diagnostisera fältbuss- och EMC-problem

 

Den ökande effekttätheten inom industriell produktion medför en högre risk för störströmmar längs kablar och på de ledande vägarna för kraftförsörjning och utjämningsystem. Det diagnostiska verktyget EMV-INspektor® V2 möjliggör en automatiserad, kontaktlös och oavbruten test som upptäcker tillfälliga elektromagnetiska störningar. Upp till fyra strömtransformatorer kan anslutas till enheten. Mätvärdena registreras separat, utvärderas och jämförs sedan. EMV-INspektor® V2 visar effektiva värden, amplituder och frekvenskomponenter för varje kanal. Amplituderna och spektrumet visualiseras över tiden i ett diagram.

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen