Tjänster

Undvik driftstopp

Stabil och pålitlig drift är en topprioritet för alla industriella anläggningar. Även om det vid första anblicken kan verka trivialt, kan dåligt optimerade anläggningar bli en stor utmaning för anläggningsoperatörer. 

De flesta fel kan upptäckas tidigt och åtgärdas med rätt verktyg och kunskap, förutsatt att ett permanent diagnos- eller övervakningssystem är installerat i anläggningsnätverket och att kommunikationskvaliteten mäts vid idrifttagning.

Övervakningslösningar börjar med en analys av en datainsamlare, så som PROFINET – INspektor NT eller PROmesh Switch med integrerad diagnosfunktion. Ett valfritt antal ytterligare datainsamlare kan användas beroende på systemtyp, nätverksstruktur och krav. 

Eftersom dessa enheter även är utformade för oberoende drift, kommer de ofta med dedikerade webbaserade övervakningsapplikationer.

Har du ett driftstopp ?

Felsökning

Vårt erfarna mät- och service-team kan hjälpa dig med felsökning, utbildning och underhåll av dina automatiseringsnätverk och fältbussystem. Med över 20+ års erfarenhet av felsökning inom industriell automation har vi stött på de flesta driftsstoppsscenarier. Vi finns tillgängliga för akutservice 7 dagar i veckan och 365 dagar om året. Kontakta vårt supportteam om du upplever ett oväntat driftstopp. Det vi kan erbjuda är:

 • Uppmätning av nätverk & bussnät för att hitta fel

 • Reparation/ombyggnad av nätverk och bussnät för att få en stabil funktion

 • Visuell kontroll av system tex kabelförläggning, installation etc.

 • Utbildning och konsultation

Behöver ni support?

Utbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper, fylla kunskapsluckor eller fräscha upp din arbetsrelaterade kompetens? Vi är här för dig!

Som en erfaren specialist inom industriella nätverk är vi väl bekanta med optimering av automatiseringsnätverk. Baserat på vår erfarenhet och omfattande kompetens erbjuder vi praktiskt kundinriktad utbildning för PROFINET, PROFIBUS och liknande. Dra nytta av vår kunskap och bli en expert!

Våra seminarier ger den perfekta grundvalen för hållbar kunskapsöverföring genom guidade praktiska moduler. Våra online-seminarier är särskilt lämpliga för att fräscha upp eller utöka din kompetens.

Exempel på utbildning:

 • Planering av nätverk & bussnät
 • Specifik verktygsutbildning
 • Utbildning i fältbussar & Ethernet-kommunikation (för användare)
 • Certifiering för installatörer/ingenjörer inom fältbussar & ethernet-kommunikation. Certifieringen sker i Tyskland på Indu-Sols huvudkontor

Driftsättning

Ditt nätverk utgör grunden för all datakommunikation, oavsett om det handlar om problemfri drift av anläggningen eller anslutning av flera anläggningsnätverk och nätverksnivåer (OT/IIT/IT). Vid planering av ett pålitligt industriellt nätverk är några viktiga aspekter att beakta.

Trots gemensamma grundläggande egenskaper och funktioner, skiljer sig nätverk åt beroende på individuella lokala krav. Därför måste nätverkslösningar anpassas efter de specifika tillämpningarna och förhållandena för att fungera pålitligt och effektivt.

Som specialister på industriella kommunikationsnätverk stöttar vi anläggningskonstruktörer och operatörer genom hela processen – från planering till driftsättning och löpande drift av moderna industriella nätverk. Utöver utveckling av skräddarsydda nätverkslösningar för nya anläggningar, erbjuder vi även testning och optimering av befintliga anläggningsnätverk.

För nya system hjälper vi er med följande tjänster:

 • Konsultation kring nätverks- och bustopologi
 • Val av nätverks- och buselement
 • Driftsättning och/eller certifiering av nätverk och bussystem

Vårt mål är att säkerställa en pålitlig och effektiv nätverksinfrastruktur som möter era unika behov och krav på den industriella anläggningen.

Varukorg
Rulla till toppen