PROFIBUS-INspektor® NT

Artikelnummer: 124010020
  • Loggning av kommunikations fel med tidsstämpel
  • Aktuellt tillstånd för nätverket visat på ett översiktlig sätt
  • Felindikering via Reläutgång, LED-display eller e-post.
  • Topologi med status display för snabb fel-lokalisering i nätverket
  • Automatiskt genererad rapport i pdf format, som visar kommunikations kvaliteten.
  • Webinterface, för en snabb översikt över nätverket

PROFIBUS-Inspektörer övervakar det logiska datautbytet

 

Avbrottsfri läsning för alla uppgifter

Ingen ytterligare programvara krävs för att läsa data från PROFIBUS-INspektor® NT. Du behöver bara en webbläsare (t.ex. Mozilla Firefox) för att komma åt det webbgränssnitt som är integrerat i enheten. Detta gör det möjligt för dig att se både den aktuella nätverksstatusen och en historik över tidigare händelser.

Obs: Webbgränssnittet för PROFIBUS-INspektor® NT kan enkelt nås via webbläsaren på den anslutna enheten (t.ex. bärbar dator eller surfplatta) – utan behov av ytterligare programvara. Ingen aktiv internetanslutning krävs.

Topologi fungerar med statusinformation.

För utvärdering av ett PROFIBUS-nätverk är kunskap om de enskilda enheternas ledningar sinsemellan en central förutsättning. Denna topologi kan lagras på PROFIBUS-INspektor® NT med alla viktiga delar av infrastrukturen, såsom repeaters och mätpunkter, inklusive information om enheten, och kan hämtas som krävs. Dessutom, nuvarande och tidigare regeringar för enskilda noder visas i färg. Detta gör det mycket lättare att begränsa befintliga fel att vissa segment eller iögonfallande noder.
 

Statistik fel med en mer detaljerad tidslinje

Du kan tydligt se vilken enhet som oftast påverkas av de händelser som har inträffat (t.ex. telegramupprepningar). Detta ger dig viktig information för felsökning.

Automatiska varningar för PROFIBUS fel

Så fort en tröskelvärde överskrids skapar PROFIBUS-INspektor® NT ett larm för att varna operatören i tid så att de kan genomföra riktad, planerad underhållsåtgärd. Varningar kan ges på flera sätt. En LED på PROFIBUS-INspektor® NT visar direkt vilka fel som uppstod i nätverket. Förutom denna varning kan en potentiell kontakt kopplas, t.ex. för att skicka ett meddelande direkt till kontrollsystemet. Den tredje alternativet är att skicka ett e-postmeddelande för att informera det ansvariga underhållsteamet så snart som möjligt.

Genom att komma åt webbgränssnittet för PROFIBUS-INspektor® NT visar en detaljerad larmlista vilket fel som uppstod på vilken enhet tillsammans med en tidsstämpel. Dessutom registrerar den vilken händelse (tröskelvärde) som utlöste larmet. Det interna minnet gör det möjligt att spela in upp till 2000 larmmeddelanden, och varje larm tilldelas en ögonblicksbild med upp till 1000 PROFIBUS-telegram.

Varningsalternativ

► E-Mail (Push)            ► LED-indikator

► SNMP-Trap                ► switch kontakt

Enkelt skapande av en PROFIBUS-acceptanslogg

PROFIBUS-INspektor® NT erbjuder dig möjligheten att skapa en komplett acceptanslogg för ditt PROFIBUS-projekt, med bara några klick och på kort tid. Den innehåller all viktig information om respektive PROFIBUS-system, från topologi till bussrelaterade EMC-förhållanden.

Den enkla starten för permanent nätverksövervakning

Med PROFIBUS-INspektor® NT kommer du enkelt igång med permanent nätverksövervakning. Den kompakta INspektor® är den enklaste lösningen av en decentraliserad datainsamlare för PROFIBUS-nätverk. Utan någon speciell konfigurationsansträngning är enheten omedelbart redo att användas för att registrera alla karakteristiska logiska kvalitetsparametrar i ditt PROFIBUS-projekt. Utifrån detta kan du underhålla och serva ditt PROFIBUS-system på begäran. Minska underhållskostnader och ansträngningar med permanent PROFIBUS-övervakning genom att använda INspektor® NT från Indu-Sol.

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen