PROFINET INspektor NT

Artikelnummer: 124030100
 • Godkännande enligt PROFINET (PI) Design Riktlinje och Driftsättning
 • Detaljerad beskrivning och presentation av PROFINET nätverk
 • Fullständig godkännanderapport med all relevant händelsesinformation.
 • Touch display som visar fel direkt
 • Jitter statistik för alla enheter
 • Alternativet att utföra aktiva eller passiva analyser av nätverket.

Intelligent mätpunkt för Online-Analys och PROFINET Övervakning

PROFINET-INspektor® NT är ett viktigt diagnostiskt verktyg för certifiering, idrifttagning och inspektion av nyinstallerade PROFINET-nätverk. Beroende på de fördefinierade triggerfunktionerna registreras händelserna i PROFINET-INspektor® och summeras och lagras per enhet. På så sätt upptäcker INspektor® kvalitetsvärden som nätverksbelastning, datagenomströmning, uppdateringsfrekvens, telegramluckor och telegramjitter som speglar den aktuella statusen för kommunikationskvalitet. Dessa parametrar fungerar som idrifttagnings- och inspektionskriterier för nya installationer, men också som viktig information för underhåll och (fjärr)service.

Beprövade funktioner:

 • Godkännande enligt PROFINET Design Riktlinje och Idrifttagning inställning av PROFIBUS & PROFINET International
 • En oberoende analys och utvärdering av PROFINET kommunikation i realtid
 • Topologibestämning inklusive tillgångshantering.
 • Detaljerad beskrivning och presentation av PROFINET nätverk
 • Fullständig godkännanderapport med all relevant händelsesinformation.
 • Representation PROmesh växlar
 • Visning av status-relevanta port statistik och läckströmmar
 • Självlärande tröskelvärden – Tröskelvärden bestäms automatiskt för larm efter acceptanstestet.
 • Touch display som visar fel direkt
 • Jitter statistik för alla enheter
 • Alternativet att utföra aktiva eller passiva analyser av nätverket.
 • Uninterrupted monitoring, even at a high net load
 • Synkronisering via time server

Firmware version v2.3 nya funktioner:

 • Topologi scan som en åtgärd definieras utlösande händelser (till exempel nya nätverk deltagare eller tillgång till den registeransvarige)
 • Kvalitetsparametrar (trafikljusprincipen) visas i topologin.
 • Topologi skanna av den primära IIT nätverk
 • Stöd för API larm åtgärder
 • Telegram streaming direkt via INspektor
 • Tillval inloggningssidan & konfigurerbara kryptering av e-post
 • New alarm triggers: interval triggers, SNMP trap receivers, topology changes
PROFINET INspektor® NT som kontinuerlig nätverksövervakare

En permanent analys av nätverksstatus är avgörande för att säkerställa PROFINET-kommunikation – som är synkroniserad i realtid eller för att överblicka mängden extern kommunikation (t.ex. Ethernet via kamera- och displayssystem).

PROFINET INspektor® NT är permanent integrerad i anläggningsnätverket och övervakar kontinuerligt den logiska telegramtrafiken under produktionsförhållanden. Anläggningsoperatören känner till den aktuella statusen för nätverket när som helst och kan därför vidta konkreta åtgärder innan fältbussen misslyckas och anläggningen stannar. En integrering av PROFINET INspektor® i detektionssystemet är möjlig och användbar för permanent övervakning.

Integrerad Webb-Gränssnitt

Tack vare PROFINET INspektor® NT:s inbyggda webbserver kan nätverkets tillstånd visas utan någon extra programvara på vilken dator som helst med en internetbrowser. Genom den potentialfria kontakten kan en visuell varning ställas in.

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen