MULTIrep X2 – 2x iRepeater

Artikelnummer: 110030010
  • Grund för en stabil PROFIBUS stjärnstruktur
  • Aktiverar stubbar i PROFIBUS
  • Isolerar känsliga eller problematiska områden
  • Expansioner eller avstängningar möjliga under drift
  • Fel påverkar endast små delar av nätverket

Höjer signalerna till standardnivå

 

PROFIBUS Repeaters (MULTIrep X2, X5 och X7) uppfyller inte bara alla krav på modern, flexibel PROFIBUS-kablage, utan de säkerställer också största möjliga stabilitet i datakommunikationen med den integrerade störningsskyddsfunktionen.

Tack vare den integrerade diagnostiken, en väl synlig status-LED och automatisk störningsdämpning möjliggör MULTIrep PROFIBUS-repeatern enkel och målinriktad felsökning.

Användningen av dessa repeaters möjliggör utbyggnad av ett PROFIBUS-nät till maximalt 126 stationer samt utvidgning av den hastighetsberoende kabellängden. Maximalt 32 stationer (31 + repeater) är tillåtna per segment. MULTIrep förstärker spänningssignalen i två, fem eller sju riktningar och höjer den till PROFIBUS standardnivå. Fysiskt resulterar detta i upp till sju segment som är galvaniskt isolerade från varandra.

Begär en offert

Varukorg
Rulla till toppen