CANbus-verktyg för industriella nätverk

 

En visuellt fungerande fältbusssystem kan inte jämföras med maximal kvalitet. Den metrologiska kvalitetsutvärderingen är obligatorisk, vad gäller en långsiktig datakommunikation, som är säker och solid. CANBUSview XL III erbjuder omfattande funktioner för driftsättning och felsökning i CAN-nätverk.

CANbus View XL III

Diagnosverktyg

For Commissioning and Troubleshooting

PROmanage NT

Nätverksövervakning

Central Monitoring Software

CANbus View Set

Komponenter

Infrastructure Components

Ett Controller Area Network (CAN-bus) är en fordonsbussstandard utformad för att tillåta mikrokontroller och enheter att kommunicera med varandras applikationer utan en värddator. Det är ett meddelandebaserat protokoll, designat ursprungligen för multiplex elektriska ledningar inom bilar för att spara på koppar, men det kan också användas i många andra sammanhang. För varje enhet sänds data i en ram seriellt men på ett sådant sätt att om mer än en enhet sänder samtidigt kan den högst prioriterade enheten fortsätta medan de andra backar. Ramar tas emot av alla enheter, inklusive av den sändande enheten.