Lindh Automation

Din automationskonsult och partner.

Vad är Swiaf.se?

SWeden Industrial Automation Forum. Lindh Automation har som mål att skapa ett nytt automations forum. Detta då vi tycker att det inte finns något bra heltäckande automations forum idag.  Varför spendera en massa tid på att lösa problem som någon annan redan har löst. Tillsammans är vi starka om vi hjälps åt. Vi kan lära mycket av varandra. 

Forumet är tänkt att vara väldigt brett och täcka alla möjliga delar av ett automations projekt. Forumet är i huvudsak på engelska för att så många som möjligt skall kunna ta del av innehållet.

Gå till swiaf.se idag och kom med i gemenskapen. Notera och respektera forumreglerna, dessa går att läsa i anslutning till att man anmäler sig som ny deltagare.

Nedan visas alla huvudämnen (topics) som finns för närvarande,
Vi är medvetna om att vissa topics kommer att överlappa varandra men jag tror ändå detta är en bra start,
Rätta oss gärna om vi har fel…

// Mattias Lindh

R

Control System Programming

Detta avsnitt behandlar PLC programmering och konfigurering av hårdvara till styrsystem. Under temat finns avdelningar för respektive fabrikat. tex. Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Codesys, m.fl.

R

HMI, Scada and operator interface

Detta ämne är tänkt att täcka alla HMI relaterade frågor. Dock inte design då det finns ett eget avsnitt för detta.

R

Industrial bus systems.

Detta kommer att behandla olika frågor rörande industriella bus system och nätverk. Under denna avdelning finns avsnitt för alla kända system på marknaden.

R

Electrical design

Här kommer du att kunna hitta ämnen som Cad system, Regler och bestämmelser, best practice etc.

R

Motion control

Diskussioner om som relaterar till motion Control. Olika avsnitt för olika system och leverantörer

R

High level programming

Detta är ett topic som kommer att behandla högnivåprogrammerin, koppling till överordnade system och data baser

R

IIOT, I4.0, VPN

Kommer att behandla IIOT och I4.0 relaterade frågor och funderingar. Även Cloud computing och VPN connections.

R

Electrical installation

Frågor rörande installation, tekniker best practice etc. Även frågor rörande driftsättning. Vi behöver hjälp med detta tema. Hör gärna av dig om du har idéer.

R

Graphical and Intractive design

Ett ämne som blir mer och mer viktigt. Här kommer vi att diskutera om hur och med vilka verktyg vi bäst bygger morgondagens interaktiva HMI.

R

Mechanical design

Kommer att behandla olika cad system, komponenter mm. Vi behöver hjälp med detta tema. Hör gärna av dig om du har idéer.

R

Troubble shooting and fault finding.

Frågor rörande felsökning och felavhjälpning, Tekniker hjälpmedel mm.

R

Driva och starta företag

Frågor som rör eget förtagande i Sverige. Hur startar och driver man ett företag? Detta är det enda topic i forumet som kommer att vara helt på svenska.

Vi behöver fler Moderatorer !!!.

Att anmäla sig som moderator innebär inte att man måste lägga X timmar i månaden på detta. Bara att man visar intresse och att man, när man har tid, ägnar några minuter åt forumet. Detta för att det skall bli så bra som möjligt för oss alla. Kontakta oss om ni kan tänka er att bli moderator i något forum. Skriv några rader om dig själv och Meddela vilket forum topic som ni vill bli moderator för. Målet är att hålla forumet så rent som möjligt från reklam och enbart bara koncentrera på saker som man behöver i sitt dagliga arbete. För att detta skall bli möjligt måste vi hjälpas åt.

Tack så himla mycket för att ni medverkar…

Glöm inte lyssna

Vill du veta mer?

Behöver du konsulthjälp? vill du bli sammarbetspartner?  söker du nya utmaningar?  Vi kan hjälpa dig.

Lindh Automation

Din Automations konsult och partner.
Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

© 2018  Mattias Lindh Automation AB.

FÖLJ OSS