Industriell nätverksprogramvara

Stabil och pålitlig drift drift är en topprioritet för alla industriella anläggningar. Även om det vid första anblicken kan verka trivialt, kan det bli en stor utmaning för anläggningsoperatörer och underhållspersonal. De flesta fel kan med rätt verktyg o kunskap upptäckas i ett tidigt skede - förutsatt att ett permanent diagnos- eller övervakningssystem (permanent network monitoring, som förkortas: PNM) installerats i anläggningsnätverket. Samt att mätning av kommunikationskvaliteten genomförs vid idrifttagning.

PROmanage NT

PROmanage NT

(ASi, PROFIBUS, PROFINET & Industrial Ethernet)

Den centrala övervakningsmjukvaran

PROnet Plan VT 1

PROnet Plan VT

(for PROFINET & Industrial Ethernet)

Planera, visualisera och optimera nätverk

PROscan Active

PROscan Active

(for PROFINET & Industrial Ethernet)

Upptäck din nätverkstopologi

Infrastrukturrelaterade flaskhalsar, gradvis försämring på grund av åldrande komponenter eller slitage orsakat av produktionsmiljön leder till (initialt osynlig) nedsättning av dina maskin- och systemnätverk. Programvaran för nätverkshantering, PROmanage® NT V2 (NMS), varnar för de första avvikelserna i ett tidigt skede, vilket möjliggör planerat underhåll och minimerar onödiga systemfel.

PROmanage® NT V2 möjliggör utvärdering, analys och lagring av tillståndsdata för dina fältbussar och industriella nätverk på lång sikt och kombinerar dem till en central översikt. Låt dina nätverk arbeta i fred. Reaktion krävs endast när du informeras om någon avvikelse som kan inträffa i framtiden.

För tillförlitlig övervakning av industriella nätverk är exakt kunskap om nätverkets topologi, enheternas maskinvara och mjukvaruversioner, samt verklig kablage väsentligt. Topologiprogramvaran PROscan® Active V2 beskriver och visar PROFINET- och Ethernet-nätverk snabbt och detaljerat.

Nya funktioner i version 2.4:

  • Markera kontrollerdomänen
  • Plus och minus i zoomreglaget
  • Läs av modulinformationen (tillgångshantering)
  • EMC översikt
  • Redigera portar