PROFIBUS Verktyg för industriella nätverk

 

Sedan 2002 har Indu-Sol från Tyskland erbjudit de mest omfattande och erkända lösningarna inom branschen för PROFIBUS-diagnostik, övervakning och felsökning av PROFIBUS-nätverk för att förbättra tillförlitligheten och stabiliteten i ditt PROFIBUS-nätverk. Våra bästa lösningar kompletteras av ett urval av tillbehör, såsom PROFIBUS-repeatrar, PROFIBUS-kontakter och PROFIBUS-kablar.

PROFIBUS Diagnostic Set

Diagnosverktyg

Utrustning för mätning och felsökning

PROFIBUS INspektor

Nätverksövervakning

Status- och säkerhetsövervakning för PROFIBUS

Repeaters

Profibus Repeaters

Repeatrar, kontakter, pluggar, kablar och mer

Software

Programvarulösningar

Planerings-, topologi- och övervakningsprogramvara

 

PROFIBUS möjliggör att erbjuda diagnostisk information med följande fördelar:

 • Förebyggande av kostsamma driftstopp
 • Snabba upp felsökning
 • Möjliggöra prediktivt underhåll
 • Skapa tillståndsövervakning

Indu-Sols lösningar erbjuder olika användarvänliga PROFIBUS-diagnostik- och felsökningsverktyg för att utföra dessa uppgifter. Verktygen finns tillgängliga för både PROFIBUS DP- och PROFIBUS PA-applikationer och övervakar hela kommunikationsnätverket med alla dess komponenter (utan att behöva komma åt projektet i PLC-enheten).

 

 

Följande fel i PROFIBUS-nätverk uppstår generellt sett:

 • Ghost problem
 • Felaktig kabeldragning (omkastade kablar, avbrutna kablar, kortslutning, öppen skärm, bristfällig eller överdriven avslutning, segmentlängd och reflektioner)
 • Spänningsproblem
 • Enhetsfel (inte veta vilken enhet som är felaktig)
 • Saknad topologi (bristfällig dokumentation av maskinen/anläggningen)
 • Telegram driftstörning
 • Telegram reparation
 • Avvikande buscykeltider
 • Omstartar
profibus bus status

Beprövade lösningar för ingenjörskap, driftsättning, underhåll och service:

Verktyg för PROFIBUS-diagnostik och felsökning:
 ●   PROFIBUS Cable Tester – PROFtest II – 
 ●   Mobil bus analyser för PROFIBUS - PB-Q ONE PROFIBUS Tester
 ●   PROFIBUS Diagnosverktyg - PROFIBUS Diagnostik DUO
Verktyg för PROFIBUS-övervakning:
 ●   Nätverksövervakning för 24/7 övervakning av PROFIBUS – PROFIBUS – INspektor 
 ●   Programvara för centraliserad larmhantering av PROFIBUS – PROmanage NT 
 ●   PROFIBUS övervakningskit – PROFIBUS Diagnostik Set

 

All Profibus tools are designed to…

 • spara pengar
 • minska eller undvika felsöknings tid
 • ge dig trygghet och lugn
 • slippa det smärtsamma gissningsspelet vara ett minne blott