Profibus Repeaters

PROFIBUS Hub MULTIrep

MULTIrep producerar en spänningssignal i två, fem eller sju riktningar (beroende på version) och höjer signalerna till PROFIBUS standardnivån. Den integrerade diagnostiken via LED ger en förenklad felsökning i varje segment.

MULTIrep X2

MULTIrep X2 – iRepeater 2x

Kompakt PROFIBUS repeater för 2 segment

MULTIrep X5

MULTIrep X5 – iRepeater 5x

PROFIBUS-Repeater/Hub-upp till 5 segment

MULTIrep X7

MULTIrep X7 – iRepeater 7x

PROFIBUS-Repeater/Hub-upp till 7 segment

INBLOX Modulärt System för PROFIBUS

Indu-Sol tillhandahåller INBLOX® en flexibel lösning skräddarsydd för kundens behov - det modulära systemet för din PROFIBUS! Genom den modulära strukturen kan olika nya krav mötas när det gäller topologin för PROFIBUS-nätverket: tydlig visning genom LED, fysisk diagnostik av nätverket, fjärråtkomst och konstant övervakning.

DP Diag Repeater X1

Inblox DP Diag Repeater X1

Module DP Diag Repeater X1 with sub-D connector

INBLOX Diag Repeater X2

INBLOX Diag Repeater X2

Modul DP Diag Rep X2 med 2 sub-D kontakter

INBLOX Diag Repeater X4

INBLOX Diag Repeater X4

Förlängningsmodul DP Diag Rep X4 med 4 plintar

INBLOX Ethernet Head

INBLOX DP Head Module

Grundläggande repeater med LED-diagnos för en stjärnstruktur

INBLOX Alarm Module

Alarm Module Signal

Med 4 terminaler som kan övervaka en INBLOX®-modul per terminal.

INBLOX Ethernet Head

INBLOX Ethernet Head Module

E-Head med webbserverfunktion -Kärna i den smarta INBLOX®-serien

DP Diag Master

Inblox DP Diag Master

DP Diag Master-modul för PROFIBUS DP gör det möjligt att göra FDT/DTM-parameterisering parallellt med alla analyser. 

Den modulära repeater INBLOX® kombinerar funktionen för signaluppdatering av en vanlig repeater med en utökad diagnos via LED. INBLOX® Repeater skapar en tydlig struktur i ditt PROFIBUS-nätverk: den bygger segment i stjärnstruktur, som är galvaniskt isolerade från varandra. På så sätt kan en idrifttagning segment för segment eller utbyte av enskilda komponenter göras utan att påverka andra segment. Fel kan lokaliseras segmentrelaterat, eftersom LED-lampor visar nätverkets status och hälsa.

Utöver visningen av nätverkshälsan via LED övervakar INBLOX®-repeater permanent den logiska datatrafiken för PROFIBUS DP och PA. All data visas tydligt på ett webbgränssnitt. Beroende på modulen kan du övervaka och analysera den fysiska överföringskvaliteten med kvalitetsvärden i ett stapeldiagram. Ytterligare mätverktyg för övervakning av fältbusskvaliteten är inte längre nödvändigt.