EMV-INspektor® V2 | EMC

Kategorier: ,

Objekt # 122010001 -EMV INspektor® V2 | EMC – Mätning/kontroll av läckage, skärmning och störströmmar

 

 

  • Mätning av läckage, skärmning och störnings strömmar
  • Parallellt inspektioner av flera mätpunkter
  • Permanent analys och övervakning av anordningens skick
  • Comparison of measurement data from multiple measuring points
  • Sätt upp gränsvärden och villkor för larm och varningar
  • Visuell illustration av mätdata via webb-gränssnitt
  • Export av mätdata till ett USB-minne eller via LAN-gränssnitt
  • Konfiguration av enheten via webb-gränssnitt

Har ni några frågor?

Ring: +46 (0)40 636 8038 

E-post:  brian@lindhautomation.com

Diagnosing Fieldbus and EMC Problems

Den ökande effekttätheten inom industriell produktion medför en högre risk för störströmmar längs kablar och på de ledande vägarna för kraftförsörjning och utjämningsystem. Det diagnostiska verktyget EMV-INspektor® V2 möjliggör en automatiserad, kontaktlös och oavbruten test som upptäcker tillfälliga elektromagnetiska störningar. Upp till fyra strömtransformatorer kan anslutas till enheten. Mätvärdena registreras separat, utvärderas och jämförs sedan. EMV-INspektor® V2 visar effektiva värden, amplituder och frekvenskomponenter för varje kanal. Amplituderna och spektrumet visualiseras över tiden i ett diagram.

PDF Datablad (Engelsk)

EMV INspektor V2 EN