EMCheck ISMZ | EMC – Mätklämma för läckage, skärmning och störströmmar

Item # 122010020 – EMCheck ISMZ – EMC – Mätklämma för läckage, skärmning och störströmmar

  • Mätning av läckage, skärmning och störnings strömmar
  • Data registreras i internminnet under en period på upp till 14 dagar
  • Kompakt, portabel & batteridriven strömklämma
  • Enkla display- och menyfunktioner för att bedöma befintliga strömnivåer för en kabel
  • Datautvärdering med dedikerad programvara på en vanlig PC
  • Ytterligare lagringsmedium i form av ett löstagbart SD-minneskort

Har ni några frågor?

Ring: +46 (0)40 636 8038 

E-post:  brian@lindhautomation.com

Intelligent detektering av parasitströmmar 

Det finns ofta oönskade interaktioner mellan strömförsörjning och styrteknik i komplexa industrisystem som kan orsaka fel i regleringen. Den intelligenta strömmätklämman EMCheck® ISMZ I är ett mobilt verktyg för att detektera linjebaserade parasitströmmar i industrianläggningar. Den upptäcker egna värden, utvärderar och registrerar data.

Den integrerade intelligensen tillåter första undersökningar och därmed första uppskattningar av växters EMC-känslighet utan att behöva använda specialverktyg. På basis av insamlade mätdata kan en stor mängd felfunktioner analyseras adekvat. Därför kan behovet av att använda mer sofistikerade enheter och att kalla in en kvalificerad expert reduceras till ett litet antal incidenter.

Highlights of ISMZ I Measuring Clamp

 • Mätning av läckage, skärmning och störnings strömmar
 • Data registreras i internminnet under en period på upp till 14 dagar
 • Kompakt, portabel & batteridriven strömklämma
 • Enkel och intuitiv drift
 • Oberoende insamling, utvärdering och registrering av data
 • Enkla display- och menyfunktioner för att bedöma befintliga strömnivåer för en kabel
 • Datautvärdering med dedikerad programvara på en vanlig PC
 • Ytterligare lagringsmedium i form av ett löstagbart SD-kort (minneskort)

Intelligent capture of sporadic interference peaks – Mobile or Stationary

För att analysera ett strömförlopp är det viktigt att känna till strömmens amplituder. Med EMCheck® ISMZ I och den EMV-INspektor® V2, strömmar kan skannas vid 40 kHz eller 50 kHz. För varje skanningspunkt får du också amplituden för att förverkliga en meningsfull analys. Den aktuella data som registrerats i enheterna kan lätt nås med gratis EMCheck® View mjukvaran.

PDF Datablad (Engelsk)

EmCheck ISMZ I Data Sheet