Specialister inom Industriell Kommunikation och Automationsnätverk

Lindh Automation och Indu-Sol

Dina ledande partners för industriella kommunikationslösningar

– Planering, nätverkskomponenter, optimering, service och support

Oavsett om det gäller styrning av enskilda maskiner och system eller som en länk mellan komplexa processer i produktion och tillverkning – utan problemfri industriell kommunikation stannar processer. Dessutom, optimerad industriell kommunikation är avgörande för kostnadseffektiva processer och för att säkerställa dina konkurrensfördelar. Utöver de komplexa processerna inom operations technology (OT) nätverk, blir konvergent nätverkande allt viktigare. På grund av den framskridande digitaliseringen (jfr Industri 4.0) blir nätverksbaserade bryggor till det egna företagets IT-miljö bl.a. Detta skapar ytterligare utmaningar för de ofta (fortfarande) isolerade OT-nätverken på tillverknings- och processnivå.

Our solution and service portfolio for industrial communication supports you in the optimal networking of your industrial and automation components. Thanks to our holistic approach, we accompany you from network planning and optimisation of industrial machine and plant networks to predictive maintenance of your plant networks. You benefit from our experience as an industrial component manufacturer and as a global diagnostics and service partner for machine builders and plant operators. We live and breathe industrial networking.

With our innovative range of solutions for industrial networks, we support you in mastering the digitalisation of your process level – without compromising or ignoring existing requirements. Combine digital transformation with the goals of a future-oriented and modern plant operator.

  • Integrate machine networks securely into higher-level production networks
  • Make industrial data communication more open and secure
  • Secure and maximise plant availability
  • Plannable and more efficient maintenance (predictive)