Homepage Main1

Specialister inom Industriell Kommunikation och Automationsnätverk

profibus
profinet 1
EMC
can
ASi Logo
industrialethernet
Ethernet IP
Tosibox Logo

Lindh Automation och Indu-Sol

Dina ledande partners för industriella kommunikationslösningar

– Planering, nätverkskomponenter, optimering, service och support

Oavsett om det gäller styrning av enskilda maskiner och system eller som en länk mellan komplexa processer i produktion och tillverkning – utan problemfri industriell kommunikation stannar processer. Dessutom, optimized industrial communication är avgörande för kostnadseffektiva processer och för att säkerställa dina konkurrensfördelar. Utöver de komplexa processerna inom operations technology (OT) nätverk, blir konvergent nätverkande allt viktigare. På grund av den framskridande digitaliseringen (jfr Industri 4.0) blir nätverksbaserade bryggor till det egna företagets IT-miljö bl.a. Detta skapar ytterligare utmaningar för de ofta (fortfarande) isolerade OT-nätverken på tillverknings- och processnivå.

Vår lösning och tjänsteportfölj för industriell kommunikation stödjer dig i det optimala nätverket av dina industri- och automationskomponenter. Tack vare vårt helhetsgrepp följer vi dig från nätverksplanering och optimering av industriella maskin- och anläggningsnätverk för att förutsäga underhåll av dina anläggningsnätverk. Du drar nytta av vår erfarenhet som industriell komponenttillverkare och som global diagnostik- och servicepartner för maskinbyggare och anläggningsoperatörer. Vi lever och andas industriellt nätverkande.

Med vårt innovativa utbud av lösningar för industriella nätverk hjälper vi dig att bemästra digitaliseringen av din processnivå – utan att kompromissa eller ignorera befintliga krav. Kombinera digital transformation med målen för en framtidsorienterad och modern anläggningsoperatör.

  • Integrera maskinnätverk säkert i produktionsnätverk på högre nivå
  • Gör industriell datakommunikation mer öppen och säker
  • Säkra och maximera anläggningstillgängligheten
  • Planerbart och mer effektivt underhåll (förutsägande)